Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Życie rodzi się z życia

Jezus głosił swoją naukę, przekazywał ją tłumom, ale wybrał sobie również uczniów, dwunastu, którzy z Nim byli. Oni stali się świadkami sposobu Jego życia i tego co czynił. Później ich pieczęć decyduje o tym co uważamy za autentyczną naukę naszego Mistrza. Apostolskie pochodzenie jest dla nas gwarancją, że wierzymy we właściwy sposób.

Ale mamy też inną podpowiedz związaną z małą grupą Naszego Nauczyciela. Nie można dać życia innym jeśli się go nie ma w sobie. Zycie rodzi się z życia. Dlatego też to co nie wyrosło z prawdziwego życia a jest oparte tylko na sile kultury, czy społecznej presji prędzej czy później zostanie zweryfikowane przez życie. Siła ewangelizacji bierze się ze świadectwa wiary opartej na doświadczenie osobistej relacji z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Własne doświadczenie Spotkania Pana, choć często zainicjowane doświadczeniem kogoś innego jest jak przejście ze śmierci do życia. Ono dopiero może stać się zapłonem dla podobnego doświadczenia tych których spotykamy.

Gdy więc zdeterminowani stajemy do ewangelizacji świata powinniśmy zawsze dbać aby nasze osobiste Spotkanie Jezusa było prawdziwe, żywe teraz, zawsze głębokie i ważniejsze od wszystkiego – bo brak życia życia nie urodzi. Autentyczna wiara oparta na żywej relacji objawia Moc Boga, która otwiera ludzi na ich osobiste Spotkanie z Żyjącym Bogiem.