Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Lew Judy

Diakonia Młodzieżowa

Lew Judy

Diakonia młodzieżowa

Jako młodzież spotykamy się 3 razy w miesiącu. Zaczynamy już pierwszą sobotę miesiąca na wspólną modlitwę oraz spotkanie się w sekcjach.

W tym roku w plan zostały wprowadzone różne sekcje, które pozwolą każdemu rozwijać się w różnych talentach, darach, które każdy ma oraz dać możliwość służby.

Młodzież Lwa Judy

1.

Prowadzenie młodych ludzi do relacji z Jezusem.

2.

Prowadzenie młodzieży do służby sobie nawzajem i członkom wspólnoty.

Cele diakoni młodzieżowej

3.

Przekazywanie młodzieży wartości chrześcijańskich.

4.

Tworzenie środowiska sprzyjającemu budowania wiary.

5.

Gromadzenie młodzieży w podobnym przedziale wiekowym.

Spotkania młodzieżowe

Kolejne spotkanie odbywa się w drugi piątek miesiąca. Jest to czas na integrację i na branie w aktywnościach takich jak wspólne: jedzenie pizzy, oglądanie filmów, chodzenie na kręgle i etc. Na integrację umawiamy się przed spotkaniami modlitewnymi wspólnoty Lew Judy.

Trzecim naszym spotkaniem jest kurs alfa, który odbywa się po mszy wspólnotowej.

Msze wspólnotowe mają miejsce w 4 niedziele miesiąca.

Tworzymy również małe grupki!

W naszej grupie młodzieżowej od ostatnich lat istnieje grupa liderów młodzieżowych, których rolą, między innymi, jest bycie animatorem małej grupki. Każdy, kto jest w grupie młodzieżowej znajdzie swoje miejsce w małej grupce.
Zależy nam aby spotykać się w ten sposób oraz aby wspólnie dzielić się wiarą, rozwijać między sobą relację i wspólnie wzrastać.
Spotkania małych grupek odbywają się raz w miesiącu.

Służba

W ramach diakonii młodzieżowej funkcjonują sekcje zajmujące się różnymi służbami. Łączą one młodzież o podobnych zainteresowaniach i umożliwiają rozwój. Do wspomnianych sekcji należą diakonia muzyczna, ewangelizacyjna, artystyczno-medialna oraz diakonia myślicieli.

Diakonia muzyczna

Odpowiada za oprawę muzyczną spotkań młodzieżowych. Członkowie sekcji mogą posługiwać we wspólnocie poprzez prowadzenie śpiewu podczas mszy wspólnotowych lub spotkań modlitewnych zarówno w roku formacyjnym jak i na rekolekcjach. W ramach sekcji muzycznej przewidziane są warsztaty muzyczne prowadzone przez młodzież bądź dorosłych należących do diakonii muzycznej wspólnoty. Młodzież spotyka się na próbie raz w miesiącu.

Diakonia ewangelizacyjna

Sekcja artystyczno-medialna

Skupia młodzież odpowiedzialną za prowadzenie grupy facebookowej (w tym informowanie o spotkaniach i wyjściach), prace plastyczne, fotografowanie, nagrywanie filmów, reportaże aktywności diakonii młodzieżowej oraz prowadzenie pantomim i zajęć tanecznych.

Diakonia myślicieli

Zasady funkcjonowania w diakonii młodzieżowej

Jesteśmy również na Instagramie!

Aby zobaczyć więcej, kliknij ikonkę lub zeskanuj kod