Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

DIAKONIE

Lew Judy

Diakonie

Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we wspólnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii.

DIAKONIA MUZYCZNA

VERTE

Ef. 5, 18-19

"Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach."

Misja

Podstawowym zadaniem jest pomóc uczestnikom spotkań modlitewnych w bliższym spotkaniu z Bogiem oraz wspólne uwielbienie Go pieśniami pełnymi Ducha. Realizujemy to poprzez: prowadzenie uwielbienia podczas spotkań wspólnoty, przygotowanie i oprawę muzyczną Mszy Wspólnotowej, organizację oprawy muzycznej podczas rekolekcji i innych wydarzeń współorganizowanych przez wspólnotę Lew Judy, wsparcie podczas kursów Alpha.

Terminarz spotkań

Każdy wtorek przed spotkaniem wspólnoty i  Mszą Wspólnotową.

Kadencja uczestnika

Brak kadencji.

Nabór

W każdej chwili, jednak oczekujemy, że członkiem diakonii będzie uczestnik Małej Grupy od min. pół roku.

STOWARZYSZENIE LJ

Misja

Prowadzenie i koordynacja finansów wspólnotowych (wymaganych przepisami prawa o stowarzyszeniach) oraz organizacja wydarzeń wspólnotowych (głównie rekolekcji).

Terminarz spotkań

Zarząd spotyka się w miarę potrzeb/ Walne zebrania Stowarzyszenia dla członków raz w roku.

Kadencja uczestnika

Nieograniczona kadencja.

Nabór

Członkiem stowarzyszenia może zostać animator lub osoba odpowiedzialna we wspólnocie, decyzje o członkostwie podejmuje zarząd.

DIAKONIA MEDIALNA

Misja

Usprawnianie funkcjonowania wspólnoty w przestrzeni internetowej oraz komunikacji wewnątrz wspólnotowej.

Terminarz spotkań

Jedno spotkanie w miesiącu, na platformie Zoom.

Kadencja uczestnika

8 miesięcy

Nabór

Otwarty (zwłaszcza dla grafików i copywriterów).

WINNICA RACHELI

Misja

Pomoc osobom bezpośrednio lub pośrednio dotkniętym doświadczeniem aborcji.

Terminarz spotkań

Mniej-więcej raz w miesiącu.

Kadencja uczestnika

Brak kadencji.

Nabór

Osoba musi być członkiem wspólnoty od co najmniej 3 lat; konieczne jest także przeżycie osobistych rekolekcji Winnica Racheli (również jeśli nie było osobistego doświadczenia aborcji).

SŁUŻBA CHARYTATYWNA

Misja

Zauważać potrzeby materialne i odpowiadać na wezwania członków wspólnoty i osób bezpośrednio związanych.

Terminarz spotkań

Nie ma ustalonych spotkań, bo to służba na wezwanie.

Kadencja uczestnika

Nieograniczona kadencja.

Nabór

Zaproszony każdy, kto czuje wewnętrzne przynaglenie do takiej służby.

WSPÓLNOTA BIAŁY KAMIEŃ

Misja

Ewangelizacja, przekazywanie doświadczenia chrztu w Duchu Świętym i formacja członków- z parafii w Białym Kościele i gminy Strzelin. Formacja jest oparta o materiały i wytyczne wspólnoty Lew Judy. Opiekunem duchowym jest Ks. Piotr Rozpędowski.

Terminarz spotkań

Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu, obecnie są nimi: Msza Św., spotkanie formacyjne i spotkanie małej grupy. Zarówno w przeszłości, jak i przyszłości możliwe różne formy realizacji misji: kursy Alpha, spotkania modlitewne, organizacja rekolekcji, prowadzenie scholi, przygotowywanie młodzieży do bierzmowania, dzieła charytatywne.

Nabór

Miło widziany każdy chrześcijanin, który zgadza się z misją i wizją wspólnoty i chce wkładać swój czas i potencjał, aby wzrastać i budować wspólnotę lokalną w kościele katolickim.

Uwagi

Serdecznie zapraszamy członków wspólnoty macierzystej do wspierania naszych działań, ponieważ siły i środki są bardzo ograniczone:)

DIAKONIA UWIELBIENIA

Misja

Prowadzenie Wspólnoty w uwielbieniu Boga. Wzbudzania ducha uwielbiania Boga we Wspólnocie, szczególnie podczas spotkań modlitewnych.

Terminarz spotkań

Brak

Kadencja

Brak kadencji.

Nabór

Osoba musi być członkiem wspólnoty (defnicja jest
znana – w szczególności ważne jest, aby była w małej grupie: najlepiej min. 1-2 lata); członkowie chodzą regularnie na spotkania diakonii i spotkania modlitewne.
Osoba musi być nawrócona, chcąca wielbić Pana na głos i swoim ciałem, chcąca rozwijać się razem z braćmi i siostrami. Reszty się będzie uczyć. Zapraszamy, szczególnie tych odkrywających powołanie do takiej służby.

DIAKONIA ROZEZNANIA

Misja

Przygotowanie spotkań modlitewnych; rozeznawanie treści słowa na spotkanie i modlitwy związanej z tym słowem.

Terminarz spotkań

Spotkania 1 raz w miesiącu.

Kadencja

Brak kadencji.

Nabór

Osoba musi być członkiem wspólnoty; nawrócona, będąca od dłuższego czasu w małej grupie: min. 1-2 lata.

DIAKONIA TECHNICZNA

Misja

Służba wspólnocie poprzez przygotowywanie nagłośnienia pomieszczeń oraz obsługa techniczna dla diakoni muzycznej, odpowiedzialność za sprzęt techniczny.

Terminarz spotkań

Brak regularnych spotkań, docelowo raz na miesiąc, dzień i godzina dostosowane do możliwości uczestników.

Kadencja

Brak kadencji.

Nabór

Cały czas otwarty.

DIAKONIA LITURGICZNA

Misja

Służba Bogu i ludziom, poznawanie głębi Świętej Liturgii
i dzielenie się nią z innymi, zachęcanie dzieci, młodzieży
i dorosłych do służby liturgicznej przy ołtarzu podczas Mszy
Wspólnotowych a także w swoich parafach.

Terminarz spotkań

Brak, służba w ramach Mszy Wspólnotowych.

Kadencja

Brak kadencji.

Nabór

Cały czas otwarty.

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Misja

Wstawiennictwo w intencjach osób proszących o modlitwę oraz modlitwa strategiczna; wstawiennictwo za: Kościół, Polskę, rodziny, ludzi którzy weszli na drogę okultyzmu, pokój, chrześcijan prześladowanych, w intencjach otrzymanych z ENC (problemy na świecie) oraz w intencjach powierzonych na karteczce lub smsem, mailem itp.

Terminarz spotkań

Poniedziałki 18.30 w salce 9, pod kościołem, także w trakcie spotkania modlitewnego co miesiąc.

Kadencja

Brak kadencji.

Nabór

Otwarty; poprzez zgłoszenie się do lidera, przyjście na spotkanie modlitwy strategicznej w poniedziałek; wystarczy pragnienie w sercu oraz miłość do Boga i drugiego człowieka.

Osoby modlące się wstawienniczo powinny być w stanie łaski uświęcającej.

ALPHA LEW JUDY

Misja

Ewangelizacja, szerzenie miłości Bożej oraz mocy i żywej obecności Ducha Świętego, świadczenie o radości życia w wierze.

Służba, każda jaką podejmujemy dla Pana z miłości i powołania, jest przeogromną radością i z taką wdzięcznością Bogu ją pełnimy, wszyscy w tej diakonii są zbudowani udziałem.

Terminarz spotkań

2 cykle spotkań w ciągu roku; pojedynczy kurs to 11 cotygodniowych spotkań; potrzebne zaangażowanie podczas organizacji kursów APLPHA.

Kadencja

Czas nieokreślony, decyzja na udział w każdym kolejnym kursie.

Nabór

Stały nabór.

DIAKONIA MŁODZIEŻOWA

Misja

Stworzenie przestrzeni dla młodzieży wspólnoty Lew Judy i bycie świadectwem dla innych

Terminarz spotkań

Wg grafku – dostępny na instagramie lewjudy.wroclaw

Kadencja

Od 13 – 30 roku życia.

Nabór

Zgodnie z wiekiem osoby.

DIAKONIA MUZYCZNA MŁODZIEŻOWA

Misja

Zachęcanie do uwielbienia Pana śpiewem.

Terminarz spotkań

Próby 1-2 razy w miesiącu + przed wydarzeniami, na których diakonia będzie grać (terminy ustalane na bieżąco).

Kadencja

Brak kadencji.

Nabór

Otwarty dla osób z młodzieży, uczestniczących w małych grupach; chętny proszony jest o kontakt z liderem.

Diakonia przyjmuje osoby, które potrafią śpiewać lub grać na instrumentach.

SKAUCI KRÓLA

VERTE

Mt 7,12

"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie".

Misja

Pragniemy, aby nasze dzieci były wychowywane w duchowości, w jakiej sami wzrastamy, tak by mogły przejść i prowadzić dalej wspólnoty, które tworzymy. Dążymy do tego by wychować młode pokolenie liderów chrześcijańskich, zanurzonych w miłości Boga. Głównym trzonem są dzieci ze wspólnoty, ale też jesteśmy otwarci na dzieci i młodzież z zewnątrz, traktując tę służbę jako jeden z elementów ewangelizacji dzieci i młodzieży.

Terminarz spotkań

Zbiórki odbywają się wg harmonogramu, który ustalają instruktorzy poszczególnych zastępów – zwykle są to soboty – zbiórki trwają 3-4 godziny oraz spotkania po niedzielnej Mszy Św. – mają one charakter integracyjny – gry i zabawy (klubik) lub inne aktywności na świeżym powietrzu. Dwa razy w roku są organizowane obozy skautowe – w czasie ferii zimowych i wakacji (obozy o charakterze okręgowym lub ogólnopolskim) oraz dwa biwaki szczepowe (na rozpoczęcie i zakończenie roku formacyjnego).

Kadencja

W naszej służbie nie ma kadencyjności dla komendanta i instruktorów. Zgodnie z regulacjami Stowarzyszenia Skautów Króla – Komendant Szczepu i Instruktorzy są rekomendowani, zatwierdzani i odwoływani przez Lidera Wspólnoty (bądź Radę Wspólnoty – w zależności od uregulowań we wspólnotach), a Komendanta Szczepu po rekomendacji Lidera Wspólnoty powołuje Komendant Główny Skautów Króla.

Nabór

Członkiem Skautów Króla może zostać każdy skaut, po opłaceniu składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Skautów Króla. Instruktorem Skautów Króla może zostać każda dorosła osoba od 21 roku życia ( pow. 18 roku życia może być pomocnikiem instruktora). Jedynym wymogiem jest aby kandydat na instruktora był świadectwem życia sakramentalnego dla skautów oraz wyrażał chęci do pracy z dziećmi. Służba w Skautach Króla jest prowadzona w taki sposób, aby każdy instruktor rozwijał się w 4 aspektach – duchowym, intelektualnym, fizycznym i społecznym poprzez możliwość uczestnictwa w obozach, biwakach, treningach instruktorskich, warsztatach, próbach na stopnie instruktorskie, tak aby poprzez swój rozwój rozwijał swoich podopiecznych – w myśl zasady, że “nie możesz dać drugiemu więcej niż sam posiadasz”.

Uwagi

Stowarzyszenie Skauci Króla pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności. Prowadzimy zajęcia skautowe w grupach wiekowych: Tropiciele (5-6 lat); Odkrywcy(7-9 lat); Zwiadowcy (10-13 lat); Wędrownicy (14-17 lat); Obierzyświaci (18-21 lat) – tej grupy wiekowej jeszcze nie mamy.

DIAKONIA DZIECI

Misja

Prowadzenie dzieci do osobistej relacji z Bogiem i życia wiarą. Wzrastanie we wspólnocie. Zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom (do 5 lat) podczas nauczania formacyjnego po Mszy Wspólnotowej (w sali Eugeniusza). We współpracy ze Skautami Króla przygotowanie
i koordynacja zajęć dla dzieci podczas rekolekcji
majowych i letnich.

Terminarz spotkań

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb; nie są regularne; częściej w okresie kwiecień– czerwiec, kiedy trzeba przygotować program na rekolekcje.

Kadencja

Rok szkolny (od września do sierpnia) ale można też zgłosić jednorazowo chęć pomocy, np. na rekolekcjach.

Nabór

W dowolnym momencie. Zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć i możliwość poświęcenia czasu służbie dzieciom.

Uwagi

Diakonia dzieci działa we ścisłej współpracy ze Skautami Króla. W ciągu roku szkolnego diakonia dzieci zapewnia opiekę dzieciom do lat 5 i tym wszystkim, które nie odnajdują się w formacji skautowej. Skauci Króla zapewniają formację dzieciom od 5-ciu lat wzwyż. Program na rekolekcje przygotowujemy wspólnie.

CIASTKONIA

Misja

Dbamy o relacje i atmosferę we wspólnocie.

Terminarz spotkań

Raz w miesiącu przed Mszą Wspólnotową + zakupy.

Kadencja

Min. 2 miesiące

Nabór

Otwarty zawsze, wszędzie i dla wszystkich.

Uwagi

W planach jest rozbudowanie Ciastkonii o zadania obejmujące sprzątanie sali, dekoracje, oświetlenie itp.

Pobierz katalog Diakonii Lwa Judy w formacie PDF