Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

DIAKONIE

Lew Judy

Diakonie

Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we wspólnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii.

DIAKONIA MUZYCZNA

VERTE

Ef. 5, 18-19

"Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach."

Podstawowym zadaniem jest pomóc uczestnikom spotkań modlitewnych w bliższym spotkaniu z Bogiem oraz wspólne uwielbienie Go pieśniami pełnymi Ducha. Realizujemy to poprzez: prowadzenie uwielbienia podczas spotkań wspólnoty, przygotowanie i oprawę muzyczną Mszy Wspólnotowej, organizację oprawy muzycznej podczas rekolekcji i innych wydarzeń współorganizowanych przez wspólnotę Lew Judy, wsparcie podczas kursów Alpha.

Każdy wtorek przed spotkaniem wspólnoty i  Mszą Wspólnotową.

Brak kadencji.

W każdej chwili, jednak oczekujemy, że członkiem diakonii będzie uczestnik Małej Grupy od min. pół roku.

STOWARZYSZENIE LJ

Prowadzenie i koordynacja finansów wspólnotowych (wymaganych przepisami prawa o stowarzyszeniach) oraz organizacja wydarzeń wspólnotowych (głównie rekolekcji).

Zarząd spotyka się w miarę potrzeb/ Walne zebrania Stowarzyszenia dla członków raz w roku.

Nieograniczona kadencja.

Członkiem stowarzyszenia może zostać animator lub osoba odpowiedzialna we wspólnocie, decyzje o członkostwie podejmuje zarząd.

DIAKONIA MEDIALNA

Usprawnianie funkcjonowania wspólnoty w przestrzeni internetowej oraz komunikacji wewnątrz wspólnotowej.

Jedno spotkanie w miesiącu, na platformie Zoom.

8 miesięcy

Otwarty (zwłaszcza dla grafików i copywriterów).

WINNICA RACHELI

Pomoc osobom bezpośrednio lub pośrednio dotkniętym doświadczeniem aborcji.

Mniej-więcej raz w miesiącu.

Brak kadencji.

Osoba musi być członkiem wspólnoty od co najmniej 3 lat; konieczne jest także przeżycie osobistych rekolekcji Winnica Racheli (również jeśli nie było osobistego doświadczenia aborcji).

SŁUŻBA CHARYTATYWNA

Zauważać potrzeby materialne i odpowiadać na wezwania członków wspólnoty i osób bezpośrednio związanych.

Nie ma ustalonych spotkań, bo to służba na wezwanie.

Nieograniczona kadencja.

Zaproszony każdy, kto czuje wewnętrzne przynaglenie do takiej służby.

WSPÓLNOTA BIAŁY KAMIEŃ

Ewangelizacja, przekazywanie doświadczenia chrztu w Duchu Świętym i formacja członków- z parafii w Białym Kościele i gminy Strzelin. Formacja jest oparta o materiały i wytyczne wspólnoty Lew Judy. Opiekunem duchowym jest Ks. Piotr Rozpędowski.

Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu, obecnie są nimi: Msza Św., spotkanie formacyjne i spotkanie małej grupy. Zarówno w przeszłości, jak i przyszłości możliwe różne formy realizacji misji: kursy Alpha, spotkania modlitewne, organizacja rekolekcji, prowadzenie scholi, przygotowywanie młodzieży do bierzmowania, dzieła charytatywne.

Miło widziany każdy chrześcijanin, który zgadza się z misją i wizją wspólnoty i chce wkładać swój czas i potencjał, aby wzrastać i budować wspólnotę lokalną w kościele katolickim.

Serdecznie zapraszamy członków wspólnoty macierzystej do wspierania naszych działań, ponieważ siły i środki są bardzo ograniczone:)

DIAKONIA UWIELBIENIA

Prowadzenie Wspólnoty w uwielbieniu Boga. Wzbudzania ducha uwielbiania Boga we Wspólnocie, szczególnie podczas spotkań modlitewnych.

Brak

Brak kadencji.

Osoba musi być członkiem wspólnoty (defnicja jest
znana – w szczególności ważne jest, aby była w małej grupie: najlepiej min. 1-2 lata); członkowie chodzą regularnie na spotkania diakonii i spotkania modlitewne.
Osoba musi być nawrócona, chcąca wielbić Pana na głos i swoim ciałem, chcąca rozwijać się razem z braćmi i siostrami. Reszty się będzie uczyć. Zapraszamy, szczególnie tych odkrywających powołanie do takiej służby.

DIAKONIA ROZEZNANIA

Przygotowanie spotkań modlitewnych; rozeznawanie treści słowa na spotkanie i modlitwy związanej z tym słowem.

Spotkania 1 raz w miesiącu.

Brak kadencji.

Osoba musi być członkiem wspólnoty; nawrócona, będąca od dłuższego czasu w małej grupie: min. 1-2 lata.

DIAKONIA TECHNICZNA

Służba wspólnocie poprzez przygotowywanie nagłośnienia pomieszczeń oraz obsługa techniczna dla diakoni muzycznej, odpowiedzialność za sprzęt techniczny.

Brak regularnych spotkań, docelowo raz na miesiąc, dzień i godzina dostosowane do możliwości uczestników.

Brak kadencji.

Cały czas otwarty.

DIAKONIA LITURGICZNA

Służba Bogu i ludziom, poznawanie głębi Świętej Liturgii
i dzielenie się nią z innymi, zachęcanie dzieci, młodzieży
i dorosłych do służby liturgicznej przy ołtarzu podczas Mszy
Wspólnotowych a także w swoich parafach.

Brak, służba w ramach Mszy Wspólnotowych.

Brak kadencji.

Cały czas otwarty.

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Wstawiennictwo w intencjach osób proszących o modlitwę oraz modlitwa strategiczna; wstawiennictwo za: Kościół, Polskę, rodziny, ludzi którzy weszli na drogę okultyzmu, pokój, chrześcijan prześladowanych, w intencjach otrzymanych z ENC (problemy na świecie) oraz w intencjach powierzonych na karteczce lub smsem, mailem itp.

Poniedziałki 18.30 w salce 9, pod kościołem, także w trakcie spotkania modlitewnego co miesiąc.

Brak kadencji.

Otwarty; poprzez zgłoszenie się do lidera, przyjście na spotkanie modlitwy strategicznej w poniedziałek; wystarczy pragnienie w sercu oraz miłość do Boga i drugiego człowieka.

Osoby modlące się wstawienniczo powinny być w stanie łaski uświęcającej.

ALPHA LEW JUDY

Ewangelizacja, szerzenie miłości Bożej oraz mocy i żywej obecności Ducha Świętego, świadczenie o radości życia w wierze.

Służba, każda jaką podejmujemy dla Pana z miłości i powołania, jest przeogromną radością i z taką wdzięcznością Bogu ją pełnimy, wszyscy w tej diakonii są zbudowani udziałem.

2 cykle spotkań w ciągu roku; pojedynczy kurs to 11 cotygodniowych spotkań; potrzebne zaangażowanie podczas organizacji kursów APLPHA.

Czas nieokreślony, decyzja na udział w każdym kolejnym kursie.

Stały nabór.

DIAKONIA MŁODZIEŻOWA

Stworzenie przestrzeni dla młodzieży wspólnoty Lew Judy i bycie świadectwem dla innych

Wg grafku - dostępny na instagramie lewjudy.wroclaw

Od 13 - 30 roku życia.

Zgodnie z wiekiem osoby.

DIAKONIA MUZYCZNA MŁODZIEŻOWA

Zachęcanie do uwielbienia Pana śpiewem.

Próby 1-2 razy w miesiącu + przed wydarzeniami, na których diakonia będzie grać (terminy ustalane na bieżąco).

Brak kadencji.

Otwarty dla osób z młodzieży, uczestniczących w małych grupach; chętny proszony jest o kontakt z liderem.

Diakonia przyjmuje osoby, które potrafią śpiewać lub grać na instrumentach.

SKAUCI KRÓLA

VERTE

Mt 7,12

"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie".

Pragniemy, aby nasze dzieci były wychowywane w duchowości, w jakiej sami wzrastamy, tak by mogły przejść i prowadzić dalej wspólnoty, które tworzymy. Dążymy do tego by wychować młode pokolenie liderów chrześcijańskich, zanurzonych w miłości Boga. Głównym trzonem są dzieci ze wspólnoty, ale też jesteśmy otwarci na dzieci i młodzież z zewnątrz, traktując tę służbę jako jeden z elementów ewangelizacji dzieci i młodzieży.

Zbiórki odbywają się wg harmonogramu, który ustalają instruktorzy poszczególnych zastępów - zwykle są to soboty - zbiórki trwają 3-4 godziny oraz spotkania po niedzielnej Mszy Św. - mają one charakter integracyjny - gry i zabawy (klubik) lub inne aktywności na świeżym powietrzu. Dwa razy w roku są organizowane obozy skautowe - w czasie ferii zimowych i wakacji (obozy o charakterze okręgowym lub ogólnopolskim) oraz dwa biwaki szczepowe (na rozpoczęcie i zakończenie roku formacyjnego).

W naszej służbie nie ma kadencyjności dla komendanta i instruktorów. Zgodnie z regulacjami Stowarzyszenia Skautów Króla - Komendant Szczepu i Instruktorzy są rekomendowani, zatwierdzani i odwoływani przez Lidera Wspólnoty (bądź Radę Wspólnoty - w zależności od uregulowań we wspólnotach), a Komendanta Szczepu po rekomendacji Lidera Wspólnoty powołuje Komendant Główny Skautów Króla.

Członkiem Skautów Króla może zostać każdy skaut, po opłaceniu składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Skautów Króla. Instruktorem Skautów Króla może zostać każda dorosła osoba od 21 roku życia ( pow. 18 roku życia może być pomocnikiem instruktora). Jedynym wymogiem jest aby kandydat na instruktora był świadectwem życia sakramentalnego dla skautów oraz wyrażał chęci do pracy z dziećmi. Służba w Skautach Króla jest prowadzona w taki sposób, aby każdy instruktor rozwijał się w 4 aspektach - duchowym, intelektualnym, fizycznym i społecznym poprzez możliwość uczestnictwa w obozach, biwakach, treningach instruktorskich, warsztatach, próbach na stopnie instruktorskie, tak aby poprzez swój rozwój rozwijał swoich podopiecznych - w myśl zasady, że "nie możesz dać drugiemu więcej niż sam posiadasz".

Stowarzyszenie Skauci Króla pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności. Prowadzimy zajęcia skautowe w grupach wiekowych: Tropiciele (5-6 lat); Odkrywcy(7-9 lat); Zwiadowcy (10-13 lat); Wędrownicy (14-17 lat); Obierzyświaci (18-21 lat) - tej grupy wiekowej jeszcze nie mamy.

DIAKONIA DZIECI

Prowadzenie dzieci do osobistej relacji z Bogiem i życia wiarą. Wzrastanie we wspólnocie. Zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom (do 5 lat) podczas nauczania formacyjnego po Mszy Wspólnotowej (w sali Eugeniusza). We współpracy ze Skautami Króla przygotowanie
i koordynacja zajęć dla dzieci podczas rekolekcji
majowych i letnich.

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb; nie są regularne; częściej w okresie kwiecień– czerwiec, kiedy trzeba przygotować program na rekolekcje.

Rok szkolny (od września do sierpnia) ale można też zgłosić jednorazowo chęć pomocy, np. na rekolekcjach.

W dowolnym momencie. Zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć i możliwość poświęcenia czasu służbie dzieciom.

Diakonia dzieci działa we ścisłej współpracy ze Skautami Króla. W ciągu roku szkolnego diakonia dzieci zapewnia opiekę dzieciom do lat 5 i tym wszystkim, które nie odnajdują się w formacji skautowej. Skauci Króla zapewniają formację dzieciom od 5-ciu lat wzwyż. Program na rekolekcje przygotowujemy wspólnie.

CIASTKONIA

Dbamy o relacje i atmosferę we wspólnocie.

Raz w miesiącu przed Mszą Wspólnotową + zakupy.

Min. 2 miesiące

Otwarty zawsze, wszędzie i dla wszystkich.

W planach jest rozbudowanie Ciastkonii o zadania obejmujące sprzątanie sali, dekoracje, oświetlenie itp.

Pobierz katalog Diakonii Lwa Judy w formacie PDF