Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Lew Judy

Wspólnota

Miejsce żywej wiary

O wspólnocie Lew Judy

Jesteśmy wspólnotą odnowy w Duchu Świętym, spotykamy się we Wrocławiu w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Jesteśmy osobami w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, w sumie jest nas około dwustu osób. Naszym opiekunem duchowym jest ojciec proboszcz Jerzy Ditrich OMI.

Uwielbienie w Poniedziałek Wielkanocny

z orędziem bp. Andrzeja Siemieniewskiego

NOWA EDYCJA KURSU ALPHA

 od 23. lutego 2022

TBD => Zasady, które spełnia członek wspólnoty Lew Judy

Bądź naszym gościem! Zapraszamy!
Kiedy i gdzie?

Pierwsze spotkanie odbędzie się: 

ŚRODA 23. lutego 2022 o godz. 19 w sali nr 10 przy kościele pw. NMP Królowej Pokoju. Elementem inauguracyjnych każdego spotkania jest uroczysty poczęstunek. 

Chcemy go dla Ciebie przygotować, dlatego prosimy potwierdź swoje uczestnictwo.

693-185-370 (Piotr)

kurs-alfa@lewjudy.pl

Bądź naszym gościem! Zapraszamy!

Pierwsze spotkanie odbędzie się: 
ŚRODA 23. lutego 2022 o godz. 19:00 w sali nr 10 przy kościele pw. NMP Królowej Pokoju. 
(wejście jak do Biura Parafialnego)
 
Elementem inauguracyjnych każdego spotkania jest uroczysty poczęstunek. 
Chcemy go dla Ciebie przygotować, dlatego prosimy potwierdź swoje uczestnictwo wypełniając poniższy formularza lub zgłaszając swoją obecność telefonicznie. 
Podstawowym celem wspólnoty jest wzrost dojrzałości chrześcijańskiej wszystkich, którzy do niej należą, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Podkreślamy podstawową rolę Kerygmatu, otwieranie się na Ducha Świętego, głoszenie Dobrej Nowiny oraz podejmowanie inicjatyw ekumenicznych.

Chcemy także posługiwać na zewnątrz i uposażać innych, aby mogli rozpocząć dojrzałe życie duchowe. W ciągu roku szkolnego zajmujemy się organizacją kursów Alpha w parafii na Popowicach, w Leśnicy, na Praczach Odrzańskich oraz w Białym Kościele.

W maju i w lipcu organizujemy rekolekcje w celu odnowy życia duchowego poprzez nauczania, uwielbienie i wzrost w relacjach pomiędzy nami. Podczas letnich rekolekcji w Gródku nad Dunajcem wspiera nas szkoła życia duchowego Master’s Commission ze Szwajcarii, która organizuje program dla dzieci i młodzieży. Już trzy osoby z naszej wspólnoty zostały posłane na rok do szkoły, aby wzrastać w relacji z Bogiem, w posłudze we wspólnocie i w misji.

W ramach Wspólnot Przymierza, wsółpracujemy bezpośrednio z czterema innymi wspólnotami: Wspólnotą Dom Boży, Jan Chrzciciel, Agaliasis i Benedictus. Na poziomie krajowym i międzynarodowym Wspólnota Lew Judy jest stowarzyszona z czterdziestoma innymi Wspólnotami z całej Europy w tzw. Sieci Wspólnot ENC. W Polsce w skład ENC wchodzę również HaleluJah z Wrocławia, Szekina z Gliwic, Dom Zwycięstwa z Torunia, Dom Boży z Wrocławia, Ezechiasz z Białegostoku.

Struktura wspólnoty

Wspólnota Lew Judy jest kierowana przez grupę odpowiedzialnych, w skład której wchodzą Animatorzy Małych Grup, Liderzy Diakonii, Liderzy Pomocniczy i Moderator Wspólnoty. Grupa odpowiedzialnych zbiera się raz w miesiącu by wspólnie się modlić, rozeznawać i kierować Wspólnotą. Grupie odpowiedzialnych przewodniczy Moderator Wspólnoty. Dwa razy w roku grupa odpowiedzialnych zbiera się na dłuższym rozeznaniu, na początku roku oraz na przełomie września i października.

Małe grupy

Małe grupy są istotnym elementem funkcjonowania wspólnoty Lew Judy, gdyż stanowią miejsce wzrostu w wierze oraz pogłębiania wzajemnych relacji.

Celem małej grupy, podobne jak całej wspólnoty, jest tworzenie środowiska, w którym każda z osób może wzrastać w relacji do Boga i dzielić się tym doświadczeniem z pozostałymi członkami grupy, a także ewangelizować przyprowadzając innych ludzi do Jezusa.

Wszyscy członkowie wspólnoty podzieleni są na małe grupy (6-10 osobowe), które spotykają się regularnie w domach, co najmniej jeden raz w miesiącu. Podczas spotkania rozważane są fragmenty Pisma Świętego i omawiane są nauczania formacyjne. Jest również czas na dzielenie się własnymi radościami i troskami. Zazwyczaj ostatnim elementem spotkania grupy jest wspólny posiłek. Nad całością czuwa animator wybierany przez moderatora wspólnoty oraz liderów pomocniczych.

Zazwyczaj ostatnim elementem spotkania grupy jest wspólny posiłek. Nad całością czuwa animator wybierany przez moderatora wspólnoty oraz liderów pomocniczych.

Diakonie

Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we wspólnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii:

Diakonia muzyczna

odpowiedzialny P. Malik

Diakonia dzieci

odpowiedzialna R. Skotnicka

Diakonia www

odpowiedzialni D.Kucner

Diakonia ewangelizacji

odpowiedzialny P. Malik

Diakonia liturgiczna

odpowiedzialni D.Kucner, J. Moczko

Diakonia modlitwy wstawienniczej

odpowiedzialni Ewa Krzystyniak, Gosia Mejer

Diakonia młodzieżowa

odpowiedzialni A. Frankowska (link)

Skauci Króla,szczep nr 9

komendant Tadeusz Błażejewski (link)

Diakonia techniczna

odpowiedzialny M. Głogowski i M. Huss

Przez naszą służbę braciom i siostrom chcemy jednocześnie służyć Bogu. Według św. Pawła, między wiernymi a Chrystusem oraz między samymi chrześcijanami istnieje wieź tak ścisła, jak między częściami tego samego ciała. 

 1Kor 12:12-31

Nasza historia

Lata 80
Korzenie
Lecz po wschodzie słońca [nasiono] przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Mk 4:6

To właśnie w tej dekadzie, kiedy w Polsce prężnie rozwijał się ruch oazowy, upatrujemy początków naszej wspólnoty.

W 1980 roku z inicjatywy księdza Jana Kruczyńskiego, moderatora Ruchu Światło-Życie z parafii pod wezwaniem świętego Krzysztofa na Psim Polu, zostały zorganizowane na Popowicach rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży. Ówczesny Proboszcz parafii, ojciec Stanisław Cyganiak, wyraził zgodę na podjęcie przygotowań. Wśród osób świeckich, które podjęły trud systematycznej modlitwy oraz pomocy w sprawach organizacyjnych, były m.in. Krystyna Diament, Renata Marciniszyn, Monika Cichocka i inni, których nazwisk dziś nikt nie potrafi przytoczyć. Celem było przyjęcie przez uczestniczących Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Rekolekcje głosił ojciec Andrzej Madej OMI, a zasadniczą częścią było wyświetlenie filmu JEZUS. Po tym wydarzeniu niektórzy z uczestniczących w rekolekcjach postanowili dołączyć do grupy wcześniej już istniejącej (do grupy, która przygotowywała owe rekolekcje). W 1981 roku opiekunem grupy został ojciec Norbert Sojka OMI, po nim, w latach 1984 - 1985, ojciec Piotr Koloch OMI.

Przyjęto formację Ruchu Światło-Życie, założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dawał on ludziom świeckim możliwość pogłębienia swojej wiary i czynnego włączenia się w życie Kościoła.

Lata 90
Stablizacja
W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W Nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu. Ef 2:21-22

Przez pierwsze lata kształtowały się cele, idee i struktury Wspólnoty. Kilkakrotnie zmieniali się też opiekunowie. Stabilizacja i rozwój nastąpiły właśnie w latach dziewięćdziesiątych.

Do Wspólnoty wstąpiło wiele osób. Powstawały nowe grupy i diakonie. Uczyliśmy się ewangelizować, wychodząc z naszą wiarą poza obręb parafii. Wyjeżdżaliśmy na różne nauczania i szkolenia. Na ulicach Wrocławia prowadziliśmy ewangelizacje ze śpiewem, świadectwami i pantomimą. Braliśmy udział w akcji „Ewangelizacja 2000”. Dla początkujących wspólnotowiczów prowadziliśmy Elementarz, po którym następowała trzyletnia formacja, zakończona wstąpieniem do Przymierza. Co roku odbywały się rekolekcje letnie, które były podsumowaniem rocznego cyklu formacji. Opiekunami Wspólnoty w tamtym okresie byli ojciec Andrzej Ziętkowski OMI, a po nim ojciec Marek Michalik OMI.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, na skutek zmian organizacyjnych, Wspólnota przestała być częścią Ruchu Światło-Życie.

Nazwę Lew Judy przyjęliśmy w 1993 roku.

Obecnie
Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Ps 37:3

Struktury, w których Wspólnota jest dziś obecna, to popowicka parafia, Wspólnoty Przymierza i Europejska Sieć Wspólnot Chrześcijańskich ENC. Od kilku lat wspomagamy materialnie i duchowo szkołę dla sierot w Muvalii (Indie).

Do czerwca 2003 r. opiekunem był ojciec Jerzy Ditrich OMI, następnie przez trzy lata ojciec Robert Wawrzeniecki OMI, do roku 2011 ojciec Mieczysław Hałaszko OMI. Teraz pieczę nad nami sprawuje ojciec proboszcz popowickiej parafii, ponownie Jerzy Ditrich OMI. Jubileusz trzydziestolecia istnienia obchodziliśmy w maju 2010 roku.

Aktualnie Wspólnota liczy około 120 osób. Liderem jest Piotr Rotte, liderami pomocniczymi Elżbieta Myśkow, Robert Szarecki oraz Piotr Sztuba.

Formację przenieśliśmy do małych grup, na których rozważamy tematy poświęcone pogłębianiu naszej wiary i odnowie w Duchu Świętym. Grup we Wspólnocie jest kilkanaście.

Raz w miesiącu, w drugi piątek, spotykamy się na Spotkaniach Modlitewnych, na których uwielbiamy Pana śpiewem i modlitwą. W trzecią niedzielę adorujemy Pana; adoracja prowadzona jest przez młodzież z naszej Wspólnoty. W czwartą niedzielę spotykamy się na najważniejszym zgrupowaniu – na Wspólnotowej Eucharystii. Od kilku lat rozwija się Sieć Modlitwy Wstawienniczej. W każdy poniedziałek działa grupa Modlitwy Strategicznej. Organizujemy w parafii kursy Alfa, kursy bierzmowanych, formacje młodzieżowe.

Nasze więzi umacniamy na wyjazdach rekolekcyjnych - w maju i w czasie wakacji.