Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

noah's ark, great flood, biblical story-6826438.jpg

Arka Noego w potopie zmian – relacja z konferencji ENC 2022

Arka Noego w potopie zmian

„Jestem zbudowany tym, jak duży jest Kościół, i jak wiele nas łączy“– słychać najczęściej po konferencji ENC. Taka konferencja odbywa się co roku i ma na celu wspólne spotkanie Rodziny, jaką jest ENC – European Network of Communities (Europejska Sieć Wspólnot). Tak jak w każdej parafii jest wiele grup, w każdej diecezji wiele parafii, tak na poziomie Europy spotykamy się jako wiele wspólnot; innymi słowy: konferencja ENC to taki wielki zjazd rodzinny.

Przemiany w dzisiejszej Europie

Tegorocznym tematem konferencji było „Wyposażanie na czas przemian”. Przemian, bo po ostatnich wydarzeniach (wojna, pandemia, katastrofy klimatyczne – susze, pożary, powodzie, huragany) obserwujemy ogromne zmiany w świecie. Johannes Fichtenbauer – prezydent ENC – zwracał uwagę także na zmiany dokonujące się w społeczeństwie: zaprzeczenie Bożego porządku stworzenia (obraz kobiety i mężczyzny, rodziny).

Na te przemiany niektórzy reagują dezorientacją, strachem; inni – agresją i nienawiścią. Wielu decyduje się zignorować sytuację, bo jest ona zbyt przytłaczająca; część posuwa się aż do zaprzeczania, koncentrując się na zabawie, oddając przyjemnościom, nie przeujmując się sytuacją.„W tamtych dniach przed potopem jedli i pili […] aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął” (Mt 24, 38-39).

Narzędzia dla budowy arki

W ENC chcieliśmy zadać sobie pytanie: jak możemy zareagować na te przemiany jako chrześcijanie? Co dziś oznacza: „budować arkę”, jak możemy dziś pomóc światu osiągnąć zbawienie, ratując się przed tym potopem wydarzeń i zmian. Na to pytanie starali się odpowiedzieć mówcy, dając nam narzędzia do budowania.

„Modlitwa jest źródłem życia” – mówił Marcin Zieliński, inspirując cytatami Ewagriusza z Pontu, jednego z ojców pustyni. Nasze codzienne, osobiste spotkanie z Panem napełni nas życiem – i to Boże życie będziemy mogli zanieść światu, który tego potrzebuje. Sobotni mówca, Karol Sobczyk, wyróżniał „Osobiste doświadczenie Boga” jako niebędny element dla odnowy świata, pokazując genezę tego terminu w historii Kościoła. Czwartego dnia biskup legnicki Andrzej Siemieniewski mówił o naszym powołaniu, by naprawdę naśladować Apostołów Jezusa w naszej wierze, zachowaniach, we wspólnotach, tak by ludzie wokół widzieli w nas odbicie samego Boga. To właśnie jest „Apostolski Kościół”, o którym mówimy na każdej Mszy Świętej Podczas wyznania wiary.

Obejrzyj nagrania z konferencji ENC
W tym roku konferencja odbywała sie we Wrocławiu od 10 do 13 listopada, przyjechało ponad 400 osób z 16 krajów (głównie Litwa, Ukraina, Hiszpania, Szwajcaria, Austria, Polska). Wspólnota Lew Judy była jednym z głównych organizatorów, jest częścią ENC od jej początków, od 1998 roku. Wszystkie nauczania dostępne są na YouTube z polskim tłumaczeniem oraz pod poniższym kodem QR:
„Europa może być uratowana przez Boga, naszymi rękami” – bp. Siemieniewski.