Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Post, modlitwa, jałmużna

 1. Już od ST

  Ps 41,02 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

 2. Element integralnego chrześcijaństwa

  Ga 02,09-10 i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.

 3. Odbiorcą jałmużny także obcy i nieprzyjaciele

  Rz 12,19-20 Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.

 4. Konteksty słowa eleemosyne w NT:

  1. Kazanie na górze: wezwanie, aby dawać jałmużnę w ukryciu, a Ojciec widzi.

  2. Łk 12,33 “Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.”  Każda jałmużna pozycjonuje poprawnie dobra materialne względem powołania człowieka do życia z Bogiem.

  3. Dzieje Apostolskie: integralnym elementem świętości jest jałmużna: Dz 09,36 “Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny.
 5. Paweł w świadectwie o sobie:

Dz 24,17 Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu.

Dz 10,1-4 W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i “bojący się Boga” wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. (…) Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. (…) Dz 10,48 …I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

1J 03,17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?