Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Izdebka

Nie ma nic ważniejszego niż szukanie Boga. Dbałość o naszą relacje z Panem. Największa walka jaka się toczy w moim życiu każdego dnia to walka o spotkanie z Nim.

Spotkanie o którym Jezus mówi do uczniów: Ty zaś gdy chcesz się modlić wejdź do swej izdebki zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. To spotkanie w izdebce jest prawdziwym źródłem pokoju, radości, otwiera serce, uwalnia , daje moc. Spotkanie z Panem jest jak posiłek, który daje siłę.

Zaprzestanie jedzenia sprawia, że ustajemy w drodze, tracimy chęć, powoli zamieramy. Każda inna aktywność nawet bardzo pobożna może stać się czymś martwym, bez znaczenia i skutku jeśli nie trwamy w bliskości Jezusa. Słowo Boże nas poucza: cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat a swoja duszę utracić? Na wszystko jest czas w ciągu dnia ale jeśli nie ma czasu dla Pana to znaczy, że nie jest dla nas kimś ważnym, jest kimś spychanym na dalszy plan. Są sprawy ważniejsze od Niego, które nas usprawiedliwiają. Możemy być zaskoczeni kiedy usłyszymy stwierdzenie; Zaprawdę powiadam nie znam was.

Spotkanie z Bogiem, przylgnięcie sercem do Niego, trwanie przy nim, rozważanie Jego Słowa jest kluczem do przyjaźni z Nim. Istotą tego spotkania jest słuchanie Jego Słowa. Czasem to Słowo jest ja żar ognia, porusza serce, porywa ducha a czasem wydaje się, że niczego nie zmienia, jest zwykłe, trudno się na nim skupić. Czasem to Słowo daję potężną moc, rodzi pragnienie działania, budzi potężna wiarę w cuda. Ale częściej jeszcze jest takim zwykłym posiłkiem jakby bez smaku, spożytym z obowiązku. Ale co ciekawe właśnie trwanie w tym codziennym spotkaniu z Panem w Jego Słowie sprawia że wzrastamy, niezauważalnie dokonuje się przemiana życia i jesteśmy prowadzeni przez Ducha. Bo nie jest dobrze zostawić naszym odczuciom ocenę sytuacji i w zależności od tego jak czujemy podejmować decyzję czy coś warto robić czy nie. O wiele lepiej jest poddać ocenę Panu, Jego Słowu a Ono często coś innego mówi niż nasze odczucia. Dlatego choć szanuje moje emocje, jestem za nie wdzięczny bo dodają życie wiele smaku jednak jeszcze bardziej cenię działanie Słowa Bożego, które ma moc przemieniać, uwalniać i uzdrawiać moje życie i moje uczucia.