Adres
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław

Księgarnia
Pn-Pt: 13:00 - 18.00
Nd: 9:30 - 13:00

Lew Judy

Diakonia Młodzieżowa

Lew Judy

Diakonia młodzieżowa

Jako młodzież spotykamy się 3 razy w miesiącu.
Zaczynamy już pierwszą sobotę miesiąca na wspólną modlitwę oraz spotkanie się w skecjach. W tym roku w plan zostały wprowadzone różne sekcje, które pozwolą każdemu rozwijać się w różnych talentach, darach, które każdy ma oraz dać możliwość służby.

Spotkania

Spotkania

Diakonie

Łączą młodzież o podobnych zainteresowaniach i dają możliwość zaangażowania się w życie wspólnoty oraz służby.

Diakonia muzyczna

Odpowiada za oprawę muzyczną spotkań młodzieżowych. Członkowie sekcji mogą posługiwać we wspólnocie poprzez prowadzenie śpiewu podczas mszy wspólnotowych lub spotkań modlitewnych zarówno w roku formacyjnym jak i na rekolekcjach. Celem diakoni jest prowadzenie ludzi w modlitwie śpiewem.

LIDER: Dominik Szarecki

Diakonia ewangelizacyjna

Diakonia ewangelizacyjna pomaga w dostrzeżeniu iż możemy żyjąc w świecie budować królestwo Boże, przez małe i duże akcje. Organizując akcje charytatywne, wydarzenie, spotkania, możemy w ten sposób rozszerzać dobrą nowinę.

LIDERKA: Natalia Rotte

Diakonia medialna

Obowiązkami wchodzącymi w zakres naszych działań jest robienie zdjęć podczas wydarzeń wspólnotowych oraz promowanie wspólnoty w mediach. Nie są to jednak najprostsze czynności, liczy się obecność i zaangażowanie. Jeżeli interesuje Cię pomoc i rozwijanie się w dziedzinach dotyczących grafiki i fotografii, to jest to diakonia dla Ciebie.

LIDERKI: Maja Nowosielska, Hania Frankowska

Tworzymy również małe grupki!

W naszej grupie młodzieżowej od ostatnich lat istnieje grupa liderów młodzieżowych, których rolą, między innymi, jest bycie animatorem małej grupki. Każdy, kto jest w grupie młodzieżowej znajdzie swoje miejsce w małej grupce.
Zależy nam aby spotykać się w ten sposób oraz aby wspólnie dzielić się wiarą, rozwijać między sobą relację i wspólnie wzrastać.
Spotkania małych grupek odbywają się raz w miesiącu.

Spotkania młodzieżowe

Kolejne spotkanie odbywa się w drugi piątek miesiąca. Jest to czas na integrację i na branie w aktywnościach takich jak wspólne: jedzenie pizzy, oglądanie filmów, chodzenie na kręgle i etc. Na integrację umawiamy się przed spotkaniami modlitewnymi wspólnoty Lew Judy.

Trzecim naszym spotkaniem jest kurs alfa, który odbywa się po mszy wspólnotowej.

Msze wspólnotowe mają miejsce w 4 niedziele miesiąca.

Spotkania

1 tydzień

Spokane sobotnie

2 tydzień

Piątek: spotkanie integracyjne + spotkanie modlitewne
Niedziela: adoracja

3 tydzień

Spotkania grupek i diakoni

4 tydzień

Niedziela: msza wspólnotowa

1.

Prowadzenie młodych ludzi do relacji z Jezusem.

2.

Prowadzenie młodzieży do służby sobie nawzajem i członkom wspólnoty.

Cele diakoni młodzieżowej

3.

Przekazywanie młodzieży wartości chrześcijańskich.

4.

Tworzenie środowiska sprzyjającemu budowania wiary.

5.

Gromadzenie młodzieży w podobnym przedziale wiekowym.

Członkowie diakonii

Spotkania dedykowane są młodzieży w wieku 13-19* lat. Członkowie diakonii przydzieleni są na stałe do grup wiekowych, z zachowaniem podziału na grupy chłopców i dziewczyn.
Grupy liczą 3-8** osób. Małe grupy stwarzają możliwość nawiązywania więzi i dzielenia się Słowem Bożym.

*możliwe jest wstąpienie do diakonii przed ukończeniem 13roku życia, sytuacje takie rozpatrywane będą indywidualnie, osoby które ukończyły 19 rok życia samodzielnie podejmują decyzję o dołączeniu do grup studenckich/osób dorosłych i braniu pełnego udziału w życiu wspólnotowym, bądź też o pozostaniu w diakonii młodzieży i służbie dla diakonii.

**liczebność grup może ulegać zmianie w zależności od liczby animatorów

Liderzy i Animatorzy

Lider i animatorzy młodzieży są członkami wspólnoty Lew Judy i podlegają bezpośrednio jej liderom. Działania podejmowane są w konsultacji z prowadzącymi wspólnotę.

Lena Frankowska (Agnieszka Frankowska)

Lider diakonii młodzieżowej

Animator

Hanna Frankowska

Animator

Maja Nowosielska

Animator

Jan Miniajluk

Animator

Maria Myśkow

Animator

Spotkania i formacja

Spotkania młodzieży odbywają się zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca oraz w czwartą niedzielę miesiąca po mszy wspólnotowej, w trakcie nauczania dla dorosłych. Co pewien czas organizowane są też spotkania integracyjne młodzieży w soboty.

Spotkania Sobotnie

Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych (15-17) w salkach kościoła NMP Królowej Pokoju na Popowicach. Rozpoczynają się wspólnym posiłkiem* przygotowanym przez młodzież. Jest to czas poświęcony na rozwijanie relacji, rozmowy i gry. Kolejnym elementem spotkania jest uwielbienie, podczas którego młodzież prowadzi śpiew i modlitwę spontaniczną. Czas ten poświęcony jest na budowanie relacji z Bogiem we wspólnocie. Posłużyć może również do dzielenia** się doświadczeniem tego, jak Pan Bóg działa w życiu członków diakonii. Po wspólnej modlitwie, młodzież rozchodzi się do swoich stałych grup. Omawiane na grupach tematy dostosowane są do wieku uczestników i określone są przez każdego z animatorów indywidualnie.

Co trzecia sobota poświęcona jest na wspólną integrację. Integracja zakłada różne formy aktywności fizycznej, wspólne gry i zabawy, oglądanie filmów oraz wycieczki uzależnione od pogody i pory roku. Wyjścia koordynowane są przez animatorów oraz rodziców. Pomysłodawcami spotkań integracyjnych jest młodzież.

*kawa, herbata, cukier, mleczko, kubeczki, talerzyki, serwetki są na wyposażeniu schowka, ciastka i napoje w okresie około mszy wspólnotowej, pozostałe jedzenie zapewnia młodzież
**jest to miejsce na powiedzenie świadectwa, chętnych prosimy o zgłaszanie się przed rozpoczęciem modlitwy

Spotkania Niedzielne

Spotkania odbywają się po mszy wspólnotowej, podczas wykładu formacyjnego dla dorosłych. Rozpoczynają się od wspólnej krótkiej modlitwy. Następnym elementem jest wykład formacyjny trwający około 30/40min. Tematy wykładów ustalane są na cały rok. Mówca zobligowany jest do przygotowania pytań związanych z tematem wykładu. Po zakończeniu wykładu pozostaje on z młodzieżą, by upewnić się czy przekazane treści są zrozumiałe. Po zakończeniu wykładu młodzież losowo przydzielana jest do grup, w których dyskutuje na zadany temat.

Służba

W ramach diakonii młodzieżowej funkcjonują sekcje zajmujące się różnymi służbami. Łączą one młodzież o podobnych zainteresowaniach i umożliwiają rozwój. Do wspomnianych sekcji należą sekcja muzyczna, techniczna, artystyczno-medialna oraz sekcja miłosierdzia.

Sekcja muzyczna

Odpowiada za oprawę muzyczną spotkań młodzieżowych. Członkowie sekcji mogą posługiwać we wspólnocie poprzez prowadzenie śpiewu podczas mszy wspólnotowych lub spotkań modlitewnych zarówno w roku formacyjnym jak i na rekolekcjach. W ramach sekcji muzycznej przewidziane są warsztaty muzyczne prowadzone przez młodzież bądź dorosłych należących do diakonii muzycznej wspólnoty. Młodzież spotyka się na próbie raz w miesiącu.

Lider: Lena Frankowska

Sekcja techniczna

Odpowiada za rozstawianie i składanie sprzętu nagłaśniającego. Do zadań młodzieży należy także obsługa wyświetlacza, przygotowywanie posiłków jak np. gotowanie wody do termosów, wyciągnie ciastek i herbaty na stół, rozstawianie krzesełek oraz przygotowanie sali przed spotkaniami i sprzątanie po spotkaniach.

Lider: 

Sekcja artystyczno-medialna

Skupia młodzież odpowiedzialną za prowadzenie grupy facebookowej (w tym informowanie o spotkaniach i wyjściach), prace plastyczne, fotografowanie, nagrywanie filmów, reportaże aktywności diakonii młodzieżowej oraz prowadzenie pantomim i zajęć tanecznych.

Lider: 

Sekcja miłosierdzia

Nastawiona jest na potrzeby drugiego człowieka. Młodzież należąca do tej sekcji zajmuje się prowadzeniem akcji charytatywnych w obrębie wspólnoty (wsparcie grup dziecięcych, pomoc osobom starszym, małżeństwom z małymi dziećmi, udział w akcji Muvalia) i kościoła, jak również otacza modlitwą członków diakonii młodzieżowej i ich działalność. Sekcja posługuje modlitwą wstawienniczą.

Lider: 

Zasady funkcjonowania w diakonii młodzieżowej

Kalendarz spotkań

 

 

 

 

Tworzymy również małe grupki!


W naszej grupie młodzieżowej od ostatnich lat istnieje grupa liderów młodzieżowych, których rolą, między innymi, jest bycie animatorem małej grupki. Każdy, kto jest w grupie młodzieżowej znajdzie swoje miejsce w małej grupce.


Zależy nam aby spotykać się w ten sposób oraz aby wspólnie dzielić się wiarą, rozwijać między sobą relację i wspólnie wzrastać.


Spotkania małych grupek odbywają się raz w miesiącu.

Jestesmy na instagramie!

Aby zobaczyć więcej, wejdź na naszego instagrama:
lewjudy.wroclaw