Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Seminarium o Modlitwie Wstawienniczej 

Wstawiennictwo to z jednej strony wezwanie dla nas wszystkich. Ponieważ każdy jest powołany by wstawiać się za innych .  Z drugiej zaś strony niektórzy są wezwani do wejście w szczególną posługę, którą trzeba rozwijać i pielęgnować. By wzrastać  w posłudze wstawienniczej trzeba solidnej formacji by mieć fundament oparty na Nauce Kościoła i na Słowie Bożym, ponieważ zdrowe zasady wypraktykowane przez wieki  zapewniają skuteczne podejmowanie tego ważnego zadania. Trzeba powiedzieć, że żadne dzieło Boże nie może się zacząć ani trwać bez wstawiennictwa.  Wszystko co czynimy dla Pana jest zawsze poparte wpierw rozeznaniem Jego woli  a po drugie wytrwałą modlitwą. Oprócz tego modlitwa wstawiennicza ma drugą rolę- wspieranie pojedynczych osób w rozwoju ich relacji z Panem. Wspólnoty rozwijają taką posługę aby każdy brat i siostra mógł otrzymać wsparcie w chwilach zmagania, rozterek duchowych lub kiedy potrzebuje nowej zachęty, właśnie przez taką posługę często Pan przychodzi z uzdrowieniem wewnętrznym. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czym jest wstawiennictwo, jaką ma moc, dlaczego jest ważne, jak się modlić wstawienniczo, jakie są  podstawy biblijne, jak wzrastać w posłudze wstawiennictwa zapraszamy na to seminarium.

Termin i miejsce:

  • Sesja nr 1: wtorek, 30.01.2018 19:00, salka nr 8 (Kościół p.w. NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu)
  • Sesja nr 2: wtorek, 13.02.2018 19.00, salka nr 8
Góra Modlitwy 10-11.02 

Góra Modlitwy to czas na szczególne spotkania z Panem. To jest wyjazd dla tych, którzy szukają odpowiedzi na ważne pytania życiowe. Którzy zastanawiają się jaka jest wola Boże dla tych decyzji przed, którymi obecnie stoją. To jest też wyjazd dla tych, którzy potrzebują czasu na spotkanie z Panem, chcą odbudować z Nim swoją relację. Zaproszony jest każdy kto tęskni za głębszym spotkaniem z Jezusem.
Góra Modlitwy to przede wszystkim modlitwa indywidualna i wspólnotowa. Mniejszy nacisk położony jest na wzajemne relacje. Najważniejszym celem jest tutaj stworzenie warunków do modlitwy w Duchu Świętym. Zaplanowany jest też wykład o rozeznawaniu woli Bożej, który może wspomóc osobisty proces podejmowania decyzji.

Zapisy do końca stycznia u Piotra tel. 693 185 370. Zależnie od ilości zgłoszonych osób będziemy szukać odpowiedniego miejsca.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Bądź wola Twoja 

Noszę w sercu ogromną wdzięczność dla osób , które spotkałem w swoim życia a dzięki którym poznałem Jezusa. Do tamtego momentu moja wiara choć była obecna jednak bez znacznego wpływu na moje myślenie , na wybory życiowe. Świadomość, że Jezus może bardzo realnie wkroczyć w moje życie zatrzęsła całą moją rzeczywistością. Od tej przemiany myślenia minęło już wiele lat. Patrząc z perspektywy  widzę, że wiele się we mnie zmieniło. Między innymi jest coś zasadniczego – moim wielkim pragnieniem  jest aby nie moja wola lecz Jego się spełniła we mnie. Kiedy tak się dzieje odczuwam szczęście. W tym kontekście zasadniczo ważną umiejętnością o którą zabiegam jest doskonalenie się w rozeznawaniu co się podoba mojemu Panu. Odkryłem, że aby w tym temacie można było zrobić jakikolwiek postęp fundamentalną sprawą jest codzienne trwanie przy Bogu, spotykanie się z Nim osobiście. Dla mnie absolutnie podstawowa jest modlitwa w Duchu Świętym oparta o Słowo Boże. Staram się walczyć o nią każdego dnia aby była obecna aby świat mi jej nie skradł.

Piotr Rotte

Eucharystia we Wspólnocie 

Eucharystia we Wspólnocie to szczególny czas. Bez wątpienia można powiedzieć, że Eucharystia jest wyjątkowym skarbem. Nie da się wypowiedzieć słowami tej wielkiej wdzięczności za to , że ten skarb każdego dnie jest dostępny dla każdego z nas. Kiedy myślę o tym, że zostaliśmy tak mocno zaszczyceni , mogąc w tak wyjątkowy sposób zjednoczyć się z Panem to nie potrafię odnaleźć w sobie sposobu na wyrażenie wdzięczności. Kiedy jednak możemy ten cudowny czas Mszy Świętej spędzić razem we Wspólnocie do której powołał nas Pan, to mam wrażenie , że otrzymujemy jeszcze coś więcej. Być razem z Tymi, z którymi razem wzrastamy w wierze, dzielimy się Słowem, służymy, ewangelizujemy, odpoczywamy i widzieć, że to właśnie podczas Eucharystii przychodzi Jezus karmi nas i umacnia i jednoczy to zawsze napełnia mnie szczególnym wzruszeniem. Dziś wtorek . Msza Wspólnotowa była dwa dni temu a ja ciągle Nią żyję. Śpiewam pieśni, które śpiewaliśmy razem, wspominam spokojny głos Celebransa, kiedy głosił Słowo, jestem dotknięty jego szczerymi słowami, widzę skupienie i wzajemną miłość, otwartą modlitwę, zaangażowanie braci i sióstr . Całe to doświadczenie rozciągnęło się w czasie.

Pozdrawiam Piotr Rotte