Stowarzyszenie Lew Judy

Stowarzyszenie Lew Judy rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2014 roku. Poprzez działalność statutową stowarzyszenia chcemy propagować wartości chrześcijańskie, w tym w szczególności:

  1. Promować kulturę i wychowanie chrześcijańskie.
  2. Działać na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.
  3. Pomagać osobom samotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Przeciwdziałać patologiom społecznym.
  5. Prowadzić działalność charytatywną.
  6. Nieść pomoc najbiedniejszym dzieciom i młodzieży z najuboższych regionów świata, a w szczególności szkole plemiennej w Muvalii, w Indiach.

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Lew Judy
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 Wrocław
KRS 0000492530
REGON 022325498
NIP 894 305 07 31
www.lewjudy.eu
 

Ofiary i darowizny można wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK
Numer konta: 27 1090 1522 0000 0001 2266 2281

Jeżeli chcesz przeznaczyć swoją darowiznę na określony cel, prosimy podać go w tytule przelewu np. Akcja Muvalia; na cele statutowe stowarzyszenia; opłata członkowska; paczka pod choinką itp.

 

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU