O wspólnocie Lew Judy

Wspólnota Lew Judy działa we Wrocławiu, na osiedlu Popowice, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Podstawowym jej celem jest wzrost dojrzałości chrześcijańskiej wszystkich, którzy do niej należą. Drogowskazy dla podejmowanych inicjatyw oraz sposoby funkcjonowania czerpie z nauki Kościoła Katolickiego. Szczególny rys nadaje jej podkreślanie podstawowej roli Kerygmatu, otwieranie się na Ducha Świętego, głoszenie Dobrej Nowiny oraz podejmowanie inicjatyw ekumenicznych.

Wspólnota gromadzi osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Należą do niej osoby samotne, żonate, zamężne, nastolatki, studenci, małżeństwa, całe rodziny.

Struktura wspólnoty

    Wspólnota Lew Judy na poziomie Miasta Wrocławia współpracuje bezpośrednio w ramach tzw. Wspólnot Przymierza z czterema innymi wspólnotami; Wspólnotą Dom Boży, Jan Chrzciciel, Agaliasis i Benedictus.

    Na poziomie krajowym i międzynarodowym Wspólnota Lew Judy jest stowarzyszona z czterdziestoma innymi Wspólnotami z całej Europy w tzw. Sieci Wspólnot ENC. W Polsce w skład ENC wchodzę również Szekina z Gliwic, Dom Zwycięstwa z Torunia, Dom Boży z Wrocławia, Ezechiasz z Białegostoku.

    Wspólnota Lew Judy jest kierowana przez grupę odpowiedzialnych, w skład której wchodzą Animatorzy Małych Grup, Liderzy Diakonii, Liderzy  Pomocniczy i Moderator Wspólnoty. Grupa odpowiedzialnych zbiera się raz w miesiącu by wspólnie się modlić, rozeznawać i kierować Wspólnotą. Grupie odpowiedzialnych przewodniczy Moderator Wspólnoty. Dwa razy w roku grupa odpowiedzialnych zbiera się na dłuższym rozeznaniu, na początku roku oraz na przełomie września i października.

   Wspólnota spotyka się w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Wspólnocie asystuje Opiekun Wspólnoty wyznaczany przez Ojca Proboszcza. Członkowie Wspólnoty podzieleni są na małe grupy, w których dzielą się wiarą i życiem.

 

Diakonie

Przez naszą służbę braciom i siostrom chcemy jednocześnie służyć Bogu. Według św. Pawła, między wiernymi a Chrystusem oraz między samymi chrześcijanami istnieje wieź tak ścisła, jak między częściami tego samego ciała {1Kor 12:12-31}. Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we wspólnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii:

 • diakonia muzyczna - odpowiedzialny P. Malik,
 • diakonia dzieci - odpowiedzialna R. Skotnicka,
 • diakonia www - odpowiedzialny D. Kucner,
 • diakonia młodzieżowa - odpowiedzialni A.Frankowska
 • diakonia pomocy dla Muvalii - odpowiedzialna B. Rotte,
 • diakonia ewangelizacji - odpowiedzialny P. Malik,
 • diakonia liturgiczna - odpowiedzialni D.Kucner, J. Moczko.
 • diakonia modlitwy wstawienniczej - odpowiedzialni Ewa Krzystyniak, Gosia Mejer.

Ponadto we wspólnocie funkcjonuje diakonia techniczna (odpowiedzialny M. Głogowski), a działania charytatywne naszej wspólnoty koordynowane są przez M. Sztubę.

 

Małe grupy

Małe grupy są istotnym elementem funkcjonowania wspólnoty Lew Judy gdyż stanowią miejsce wzrostu w wierze oraz pogłębiania wzajemnych relacji.

Celem małej grupy, podobne jak całej wspólnoty, jest tworzenie środowiska, w którym każda z osób może wzrastać w relacji do Boga i dzielić się tym doświadczeniem z pozostałymi członkami grupy, a także ewangelizować przyprowadzając innych ludzi do Jezusa.

Wszyscy członkowie wspólnoty podzieleni są na małe grupy (6-10 osobowe), które spotykają się regularnie w domach, co najmniej jeden raz w miesiącu. Podczas spotkania rozważane są fragmenty Pisma Świętego i omawiane są nauczania formacyjne. Jest również czas na dzielenie się własnymi radościami i troskami. Zazwyczaj ostatnim elementem spotkania grupy jest wspólny posiłek. Nad całością czuwa animator wybierany przez moderatora wspólnoty oraz liderów pomocniczych.

Zasady, które spełnia członek wspólnoty Lew Judy:

 • dba o codzienną modlitwę (tzw. namiot spotkania) oraz czytanie Pisma Świętego
 • jest członkiem małej grupy
 • uczestniczy we wszystkich spotkaniach małej grupy oraz innych spotkaniach wspólnotowych (Msza święta, spotkanie modlitewne, Adoracja)
 • przynajmniej raz w roku bierze udział w rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę Lew Judy
 • wspiera finansowo wspólnotę

 

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 22.11.2020 o godz.15:30
Duży Kościół

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 06.11.2020 o godz.19:30
Sala Świętego Eugeniusza i Online

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 29.11.2020 o godz.19.00
Duży Kościoł