ZAPROSZENIE

Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich. {Mt 18:20}

 Zapraszamy Cię serdecznie na Spotkania naszej Wspólnoty, które odbywają się na wrocławskich Popowicach.

Cieszymy się z każdej przychodzącej osoby, ponieważ naszą wiarę chcemy przeżywać we wspólnocie braci i sióstr.

Zapraszamy także do naszych Grup, które są szczególnym miejscem pogłębiania wzajemnych relacji i wzrastania w wierze. Będąc we Wspólnocie, dzielimy razem troski i radości oraz umacniamy nasze życie z Bogiem. Dlatego też, jeżeli szukasz Boga i przyjaciół w swoim życiu - czekamy na Ciebie.

Spotkanie Modlitewne: drugi piątek miesiąca, 1930.

Wspólnie chcemy w trakcie spotkań uwielbiać Pana śpiewem, muzyką i tańcem. Jednoczymy się we Wspólnocie, modląc się razem do Ducha Świętego. Posługujemy modlitwą wstawienniczą.

Adoracja Najświętszego Sakramentu: trzecia niedziela miesiąca, 1900.

Podczas godzinnego wystawienia Najświętszego Sakramentu, adorujemy Pana ciszą, modlitwą osobistą oraz wspólną i śpiewem. Jest to ważny czas dla Wspólnoty – możemy wspólnie trwać w skupieniu i słuchać Boga. Adorację prowadzi młodzież z naszej Wspólnoty.

Msza Święta: czwarta niedziela miesiąca, 1530.

Jest ona punktem kulminacyjnym i centrum wzrostu duchowego naszego wspólnotowego życia. W jej przygotowanie włączamy się wszyscy, dzieląc między Grupy poszczególne służby związane z celebracją Świętej Liturgii.

Mamy świadomość, że Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary, dlatego też podczas jej trwania staramy się w szczególny sposób dziękować i uwielbiać Boga. Słowo Boże zaś, które słyszymy w czytaniach, oraz homilia wygłoszona przez naszego Opiekuna, są dla nas umocnieniem. Szczególnym momentem Eucharystii jest Komunia, którą przyjmujemy pod postacią chleba i wina, prosząc Boga o wzrost wiary, umocnienie miłości braterskiej oraz zbawienie ze wszystkimi wiernymi w Kościele. Naszą Eucharystię kończymy modlitwą uwielbienia.

Po mszy zbieramy się na konferencji i realizujemy założenia formacji Wspólnoty na dany rok. Na koniec spotkania budujemy więzi wspólnotowe przy wspólnym posiłku.

 

Aktualny spis wszystkich spotkań na dany rok można znaleźć w sekcji Aktualności (po prawej stronie):

  • Grafik spotkań wspólnoty
  • Kalendarz wspólnotowy

 

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU