Historia wspólnoty

 

Lata 80-te: korzenie

Lecz po wschodzie słońca [nasiono] przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. {Mk 4:6}

To właśnie w tej dekadzie, kiedy w Polsce prężnie rozwijał się ruch oazowy, upatrujemy początków naszej wspólnoty.

W 1980 roku z inicjatywy księdza Jana Kruczyńskiego, moderatora Ruchu Światło-Życie z parafii pod wezwaniem świętego Krzysztofa na Psim Polu, zostały zorganizowane na Popowicach rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży. Ówczesny Proboszcz parafii, ojciec Stanisław Cyganiak, wyraził zgodę na podjęcie przygotowań. Wśród osób świeckich, które podjęły trud systematycznej modlitwy oraz pomocy w sprawach organizacyjnych, były m.in. Krystyna Diament, Renata Marciniszyn, Monika Cichocka i inni, których nazwisk dziś nikt nie potrafi przytoczyć. Celem było przyjęcie przez uczestniczących Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Rekolekcje głosił ojciec Andrzej Madej OMI, a zasadniczą częścią było wyświetlenie filmu JEZUS. Po tym wydarzeniu niektórzy z uczestniczących w rekolekcjach postanowili dołączyć do grupy wcześniej już istniejącej (do grupy, która przygotowywała owe rekolekcje). W 1981 roku opiekunem grupy został ojciec Norbert Sojka OMI, po nim, w latach 1984 - 1985, ojciec Piotr Koloch OMI.

Przyjęto formację Ruchu Światło-Życie, założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dawał on ludziom świeckim możliwość pogłębienia swojej wiary i czynnego włączenia się w życie Kościoła.

 

Lata 90-te: stabilizacja

W Nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W Nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem Boga w Duchu. {Ef 2:21-22}

Przez pierwsze lata kształtowały się cele, idee i struktury Wspólnoty. Kilkakrotnie zmieniali się też opiekunowie. Stabilizacja i rozwój nastąpiły właśnie w latach dziewięćdziesiątych.

Do Wspólnoty wstąpiło wiele osób. Powstawały nowe grupy i diakonie. Uczyliśmy się ewangelizować, wychodząc z naszą wiarą poza obręb parafii. Wyjeżdżaliśmy na różne nauczania i szkolenia. Na ulicach Wrocławia prowadziliśmy ewangelizacje ze śpiewem, świadectwami i pantomimą. Braliśmy udział w akcji „Ewangelizacja 2000”. Dla początkujących wspólnotowiczów prowadziliśmy Elementarz, po którym następowała trzyletnia formacja, zakończona wstąpieniem do Przymierza. Co roku odbywały się rekolekcje letnie, które były podsumowaniem rocznego cyklu formacji. Opiekunami Wspólnoty w tamtym okresie byli ojciec Andrzej Ziętkowski OMI, a po nim ojciec Marek Michalik OMI.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, na skutek zmian organizacyjnych, Wspólnota przestała być częścią Ruchu Światło-Życie.

Nazwę Lew Judy przyjęliśmy w 1993 roku.

 

Obecnie

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. {Ps 37:3}

Struktury, w których Wspólnota jest dziś obecna, to popowicka parafia, Wspólnoty Przymierza i Europejska Sieć Wspólnot Chrześcijańskich ENC. Od kilku lat wspomagamy materialnie i duchowo szkołę dla sierot w Muvalii (Indie).

Do czerwca 2003 r. opiekunem był ojciec Jerzy Ditrich OMI, następnie przez trzy lata ojciec Robert Wawrzeniecki OMI, do roku 2011 ojciec Mieczysław Hałaszko OMI. Teraz pieczę nad nami sprawuje ojciec proboszcz popowickiej parafii, ponownie Jerzy Ditrich OMI. Jubileusz trzydziestolecia istnienia obchodziliśmy w maju 2010 roku.

Aktualnie Wspólnota liczy około 120 osób. Liderem jest Piotr Rotte, liderami pomocniczymi Elżbieta Myśkow, Robert Szarecki oraz Piotr Sztuba.

Formację przenieśliśmy do małych grup, na których rozważamy tematy poświęcone pogłębianiu naszej wiary i odnowie w Duchu Świętym. Grup we Wspólnocie jest kilkanaście.

Raz w miesiącu, w drugi piątek, spotykamy się na Spotkaniach Modlitewnych, na których uwielbiamy Pana śpiewem i modlitwą. W trzecią niedzielę adorujemy Pana; adoracja prowadzona jest przez młodzież z naszej Wspólnoty. W czwartą niedzielę spotykamy się na najważniejszym zgrupowaniu – na Wspólnotowej Eucharystii. Od kilku lat rozwija się Sieć Modlitwy Wstawienniczej. W każdy poniedziałek działa grupa Modlitwy Strategicznej. Organizujemy w parafii kursy Alfa, kursy bierzmowanych, formacje młodzieżowe.

Nasze więzi umacniamy na wyjazdach rekolekcyjnych - w maju i w czasie wakacji.

 

 

 

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 27.09.2020 o godz.15:30
Duży Kościół

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 09.10.2020 o godz.19:30
Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 25.10.2020 o godz.19.00
Duży Kościoł