ŚWIADECTWA

Parę słów o mówieniu świadectwa

Świadectwo ma wielką moc przekonywania gdyż wypływa z osobistego doświadczenia. Nie jest czymś teoretycznym, nie jest czymś wyczytanym lub usłyszanym ale jest relacją świadka, który to o czym opowiada przeżył lub osobiście to widział. Aby świadectwo mogło osiągnąć swój cel trzeba zadbać aby jego sposób i forma przekazu była jak najbardziej przychylna dla słuchaczy. Świadectwo powinno być radosne, zrozumiałe i nie za długie ( jeśli to jest świadectwo ewangelizacyjne to czas jego trwania nie powinien przekroczyć 3 min. podobnie jeśli świadectwo ma być wypowiedziane przed orędziem lub nauczaniem na spotkaniu. Na dłuższe świadectwo można sobie pozwolić tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy jest zaplanowane jako centralny punkt wokół , którego budowane jest jakieś spotkanie.

Świadectwo pokazuje trzy etapy życia : Co było przed poznaniem Jezusa. Jak to się stało że oddałem Mu życie i Co się zmieniło od kiedy Jezus jest moim Panem.

  • Mówiąc świadectwo nie koncentrujemy się na sobie ale na Jezusie.
  • Nie możemy wzbudzać w słuchaczu przekonania, że ponieważ coś tak cudownego się wydarzyło to jesteśmy lepsi od innych.
  • Nie powinniśmy wdawać się w nadmiar szczegółów.
  • Nie powinniśmy też krytykować ani piętnować innych.
  • Trzeba być sobą, być autentycznym to nie ma być reklama ale raczej relacja z tego się co się wydarzyło.
  • Pouczanie i moralizowanie nigdy nie powinno być elementem świadectwa.
  • Zbyt dużo ogólników czyni świadectwo niezrozumiałym bo wtedy tylko świadczący wie o czym mówi ale słuchacze już nie.
  • Dygresje mogą być ciekawe ale odciągają od głównego tematu.

Podczas wygłaszania świadectwa nie powinniśmy też nadto koncentrować się na wyrażeniu swoich emocji ponieważ w ten sposób uwagę kierujemy an nas samych a w świadectwie najważniejsze są fakty.
 
Pozdrawiam Piotr Rotte


MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU