Duchu Święty, uzdrawiaj nasze serca! 

Bóg się nami interesuje, chce się o nas troszczyć, zależy Mu na nas. Stworzył nas, by dzielić się z nami swoim szczęściem. Ta możliwość została zaprzepaszczona przez grzech, ale Pan ciągle nas pragnie i chce pomóc nam zwyciężyć grzech. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, lecz gdy my Go odrzucaliśmy, On wyciąga do nas pomocną rękę. Każdego z nas woła po imieniu i każdego powołuje. W Jego planach mamy ważne miejsce i ważne zadanie. Kto się otworzy na wołanie Boga, wchodzi na drogę rozwoju.

Czytaj więcej: Duchu Święty, uzdrawiaj nasze serca!

Lew Judy nad Dunajcem (2011 r.) 

Wspólnota czeka na rekolekcje letnie przez cały rok. To jest uprzywilejowany czas, gdy łaska Boża wylewa się z wielką obfitością. Szczególna atmosfera – rodzinnego domu, doświadczenie żywego Boga.

Zależy nam, by wszyscy chętni mogli skorzystać z tego daru, dlatego wspieramy się wzajemnie finansowo. W tym (2011) roku ponownie w Gródku nad Dunajcem. Niedługo – osiem dni. A jednak poczucie, że dokonał się cud przemiany. Niepowtarzalnym doświadczeniem jest różnorodność środowisk, reprezentowanych na rekolekcjach: dzieci, młodzież, rodziny, single, dojrzali wiekiem. Ten czas bycia razem jest nam bardzo potrzebny.

Czytaj więcej: Lew Judy nad Dunajcem (2011 r.)

Całym życiem uwielbiać Pana 

Istotą chrześcijaństwa jest relacja z Jezusem Chrystusem. Doświadczenie tej relacji nie jest jednak czymś powszechnym. Każdy z nas przecież przeżywa swoje życie w środowisku nieprzychylnym dla nauki Chrystusa.

Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że to jest wielki przywilej doświadczać działania Bożego w życiu. To jest wielki przywilej, móc spotykać Boga każdego dnia, przyjaźnić się z Nim, odkrywać swoją tożsamość dziecka Bożego, mimo że to jest dla świata dziwne i niezrozumiałe.

Czytaj więcej: Całym życiem uwielbiać Pana

Wspólnota uczniów 

Dlaczego ciągle budujemy wspólnotę? Dlaczego, choć to droga niełatwa, mobilizujemy się, by zbierać się razem na modlitwie i formacyjnych spotkaniach? Dlaczego ciągle zastanawiamy się, co powinniśmy robić jako wspólnota dla Boga? Co sprawia, że przetrwaliśmy kryzysy i nie rezygnujemy?

Kiedy Pan Jezus wyszedł z wód Jordanu i rozpoczął swoją działalność po czasie spędzonym na pustyni, wybrał sobie uczniów.

Czytaj więcej: Wspólnota uczniów

Spotkanie ze Słowem 

Czytałem Biblię z różnych powodów: z ciekawości, z poczucia obowiązku, bo tak wypada albo, że to przyniesie mi jakieś korzyści duchowe. Kiedyś jednak odkryłem, że czytając Pismo Święte można spotkać Osobę Jezusa Chrystusa. Słowo Boże jest Osobą.

Podobno był taki czas w Kościele, że Pismo Święte przechowywano w tabernakulum razem z Najświętszym Sakra¬mentem. To znaczy, że wierzono, że jest Ono Słowem Bożym, przez które spotyka się prawdziwego Boga. Dziś każdy może mieć Pismo w domu, w laptopie lub w telefonie komórkowym. Jednak to nie wystarcza, by spotkać żywego Jezusa.

Czytaj więcej: Spotkanie ze Słowem

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU