Kto się nie modli, nie zna Boga 

Pan przyszedł, byśmy mogli powrócić do Ojca. Przyszedł nas wyzwolić spod władzy grzechu. Jezus głosi tę dobrą nowinę, wychowuje uczniów, zakłada Kościół. Kościół odnajduje swoją tożsamość, gdy ewangelizuje. Ewangelizacja nie jest jakimś tylko zadaniem, jest czymś więcej, jest stylem życia. Wszystko, co robimy, jest przeniknięte głoszeniem zbawienia. Robimy to, bo naśladujemy Mistrza. Ale gdy przyjrzymy się dokładniej, widzimy Jezusa, który - owszem - działa, jest aktywny, ale przede wszystkim słucha Boga i jest posłuszny Jego Słowu. Niby na marginesie, ale jednak zauważalne są w Piśmie Świętym wzmianki o modlitwie Jezusa. Kiedy się im przyglądnąć, można odkryć, że modlitwa to coś najważniejszego, co Jezus robi. Spotkanie z Ojcem jest sercem Jego działalności.

Czytaj więcej: Kto się nie modli, nie zna Boga

Wybór Jezusa 

Wybór Jezusa to najlepsze, co może się przydarzyć w życiu. Codzienne szukanie Pana. Codzienne podrywanie serca do czujności. Codzienna walka, by nie utracić skarbu przez oszustwo kusiciela. Codzienna troska o kontakt z Nim. Co może być ważniejszego? On przychodzi z innego świata. Miłość, która tam panuje, jest tak potężna, tak głęboka, że trudno znaleźć jakiś obraz czy porównanie, by móc ją opisać.

Nasze serce żyje w świecie doznań i odczuć, łatwo daje się im zwieść. Lęk o przyszłość, lęk przed ludźmi, szukanie zemsty za urazy, wyliczanie ciosów otrzymanych od innych, skupienie na sobie i na swoich klęskach, pragnienia, by innych sobie podporządkować, walka o to, by być dobrze odebranym itp.

Czytaj więcej: Wybór Jezusa

Grzechy oddzielają nas od Boga 

Krew Jezusa została przelana dla naszego odkupienia. Nasze grzechy oddzielają nas od Boga, stanowią przepaść, której nikt nie może pokonać. Bez ofiary Jezusa nikt z nas nie mógłby cieszyć się z życia wiecznego. Należelibyśmy do świata ciemności, żylibyśmy w wiecznym potępieniu, wiecznym lęku, bez przyjaźni, w świecie pełnym kłamstwa, egoizmu, podejrzliwości i tak przez całą wieczność.

Czytaj więcej: Grzechy oddzielają nas od Boga

Prawda was wyzwoli 

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie”? Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 31–35).

Życie w prawdzie przynosi wyzwolenie. Nie znaczy to jednak, że lubimy prawdę o sobie.

Czytaj więcej: Prawda was wyzwoli

Radość nawrócenia 

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofi arę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 1-2).

Drogi tego świata i drogi Boże rozmijają się. Trudno się temu dziwić, przecież kto inny jest przewodnikiem na jednej, a kto inny na drugiej. Duch tego świata sprzeciwia się Duchowi Świętemu i nie może znieść tych, którzy czczą Jezusa jako Pana i Mesjasza.

Czytaj więcej: Radość nawrócenia

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU