Katechezy o Mszy Świętej

mszaMsza Święta jest wielkim darem jaki otrzymaliśmy od naszego Pana a jej pełne zrozumienie pozwala nam na głębsze uczestnictwo. Jakiś czas temu poszukując takich materiałów znalazłem cykl audycji/katechez prowadzonych przez dwóch dominikanów Tomasza Grabowskiego i Grzegorza Przechowskiego.  Głosili nauczania o Mszy Świętej w bazylice św. Trójcy w Krakowie, które zostały zarejestrowane i dostępne są na stronie www.liturgia.pl.

Nauczania są bardzo przystępne i jasne, dla mnie osobiście były bardzo inspirujące. Słuchałem ich już wiele razy ale Często do nich wracam i słucham nauczań np. jadąc samochodem do pracy.

 

Tytył: Katechezy o Mszy Świętej
Link: https://www.liturgia.pl/temat/Katechezy-czwartkowe/

Autor: Ojcowie dominikanie Tomasz Grabowski i Grzegorz Przechowski
Wydawinictwo: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny 
Cena: za darmo
Format: mp3 (poniżej spis treści)
 
 
1. Świątynia: orientacja, kruchta, ołtarz
2. Zgromadzenie liturgiczne
3. Krzyż, ewangeliarz, celebrans
4. Znak krzyża i pozdrowienie
5. Spowiedź powszechna
6. Kyrie eleison
7. Gloria in excelsis
8. Kolekta
9. Liturgia słowa
10. Credo
11. Modlitwa wiernych
12. Ofiarowanie
13. Módlcie się...
14. Prefacja
15. Anamneza
16. Obecność Pana w Eucharystii
17. Kanon rzymski
18. Ojcze nasz i embolizm
19. Znak pokoju
20. Komunia święta
21. Ite, missa est

Poleca Daniel Kucner

MSZA

WSPÓLNOTOWA

SPOTKANIE

MODLITEWNE

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU