Grafik spotkań Wspólnoty 2016/2017

 

 

Msza Wspólnotowa

Spotkanie Modlitewne

Adoracja

Wrzesień

25

9

18

Październik

23

14

30

Listopad

27

4

20

Grudzień

?

9

18

Styczeń

22

13

29

Luty

26

10

19

Marzec

26

10

19

Kwiecień

23

7

2

Maj

28

12

21

Czerwiec

25

9

18

Sylwester Wspólnotowy  29. XII – 01.I

Rekolekcje Majowe 29. IV – 3. V

Rekolekcje Letnie 22-30. VII

 

Spotkania Modlitewne zwykle są organizowane w drugie Piątki miesiąca ( w Listopadzie i Kwietniu wyjątkowo w pierwszy Piątek ze względu na to w tych miesiącach w drugi Piątek wypada  Święto Narodowe i Wielki Piątek )

Adoracje są organizowane zwykle w trzecie Niedziele ( wyjątkowo w Październiku i w Styczniu w piątą a w kwietniu w pierwszą )

Msze Wspólnotowe zwykle organizowane są w czwarte Niedziele . W Grudniu termin jeszcze nie jest ustalony  ponieważ czwarta Niedziela wypada w Święta Bożego Narodzenia. 

 

Modlitwa Strategiczna – Poniedziałki o 18.30 w Księgarni

 

W Styczniu organizujemy Akcję Muvalia ( termin nie jest jeszcze ustalony - możliwe są dwa terminy 15 albo 22 )

 

Szykujemy się do Kursu Alfa , który rozpoczniemy w Lutym

 

Spotkania dla Kobiet ( raz w miesiącu w środy przed Mszą Wspólnotową o 18.00

 w salce nr 9 )

 

 

Spotkania Biblijne

Proponujemy cykl spotkań składający się z trzech zazębiających się części  w środy o 20.00. Początek 5-go Października 0 20.00 w salce nr 8. Zakończenie w Styczniu

Część I. Wybrane zagadnienia wstępu ogólnego do Pisma Świętego, m.in.: natchnienie, kanon Pisma Świętego, powstawanie Pisma Świętego, zasady interpretacji, najważniejsze pojęcia biblistyki/egzegezy

Część II. Geografia i historia biblijna w zarysie (naprawdę bardzo szybki przegląd tematu)

Część III. Historia zbawienia w Piśmie Świętym czytanym „od deski do deski”. Celem jest przedstawienie ogólnej „struktury” Pisma Świętego oraz poszczególnych ksiąg (grup ksiąg), ukazujące jedność Starego i Nowego Testamentu (od stworzenia i ogrodu Eden w Rdz do Niebieskiego Jeruzalem w Ap) oraz prezentujące jak Stary Testament zapowiada i przygotowuje to, co wypełni się w Nowym Testamencie (który to z kolei bardzo mocno osadzony jest w Starym Testamencie i często odwołuje się do niego, a my tego nie widzimy). W ramach głównego wątku dotyczącego miłości Boga do człowieka realizującej się w kolejnych przymierzach, dotkniemy również m.in. tematu świętości Boga, grzechu i cierpienia, kultu/liturgii, ale także paradygmatów zawartych w różnych księgach, w których każdy z nas może się świetnie odnaleźć. Zobaczymy że Pismo Święte to naprawdę księga o relacji Boga z każdym z nas. 

 

Zapisy w księgarni albo pod nr 693185370

 

 

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 27.09.2020 o godz.15:30
Duży Kościół

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 11.09.2020 o godz.19:30
Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 20.09.2020 o godz.19.00
Duży Kościoł