Szkoła Biblijna

Kurs biblijny może bardzo pomóc w odkrywaniu bogactwa jakie kryje w sobie ta wyjątkowa Księga przez którą Pan chce do nas przemawiać. Nasz cykl spotkań ma służyć temu aby każdy z nas na nowo zachęcił się do trwania w Słowie jednocześnie rozumiejąc czym się kierować aby to Słowo właściwie rozumieć i aby to trwanie mogło przynieść owoce. Nasz cykl spotkań składa się z trzech zazębiających się części:karta

  • Część I. Wybrane zagadnienia wstępu ogólnego do Pisma Świętego, m.in.: natchnienie, kanon Pisma Świętego, powstawanie Pisma Świętego, zasady interpretacji, najważniejsze pojęcia biblistyki/egzegezy
  • Część II. Geografia i historia biblijna w zarysie (naprawdę bardzo szybki przegląd tematu)
  • Część III. Historia zbawienia w Piśmie Świętym czytanym „od deski do deski”. Celem jest przedstawienie ogólnej „struktury” Pisma Świętego oraz poszczególnych ksiąg (grup ksiąg), ukazujące jedność Starego i Nowego Testamentu (od stworzenia i ogrodu Eden w Rdz do Niebieskiego Jeruzalem w Ap) oraz prezentujące jak Stary Testament zapowiada i przygotowuje to, co wypełni się w Nowym Testamencie (który to z kolei bardzo mocno osadzony jest w Starym Testamencie i często odwołuje się do niego, a my tego nie widzimy). W ramach głównego wątku dotyczącego miłości Boga do człowieka realizującej się w kolejnych przymierzach, dotkniemy również m.in. tematu świętości Boga, grzechu i cierpienia, kultu/liturgii, ale także paradygmatów zawartych w różnych księgach, w których każdy z nas może się świetnie odnaleźć. Zobaczymy że Pismo Święte to naprawdę księga o relacji Boga z każdym z nas.

 Spotykamy się w środy o 20:00 w salce nr 8.

Materiały ze spotkań:

 

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 22.11.2020 o godz.15:30
Duży Kościół

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 06.11.2020 o godz.19:30
Sala Świętego Eugeniusza i Online

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 29.11.2020 o godz.19.00
Duży Kościoł